Indicatoren

Van onderstaande indicatoren zijn landelijke geen gegevens bekend.

Verblijven en ontmoeten in een aantrekkelijke woonomgeving

 • Een fysiek veilige omgeving.

 • Een sociaal veilige omgeving.

 • Een gezonde omgeving.

 • Een toegankelijke openbare ruimte.

 • Een passende uitstraling.

 • Een duurzame inrichting en gebruik.

Omschrijving prestatie:

De buitenruimte aanleggen, beheren en onderhouden, voor de onderdelen:

 • Verharding en civiele kunstwerken.

 • Groen, inclusief straatmeubilair.

 • Watergangen.

 • Speelvoorzieningen.

 • Openbare verlichting

 • Openbare begraafplaats.

Indicator (W1)

Begroting 2019

Rekening 2019

Het % van de openbare buitenruimte dat voldoet aan het in het KOR vastgestelde kwaliteitsniveau 'beheer'.

70%

80%

De kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte wordt aan de hand van een schouw vastgesteld.

Omschrijving Prestatie:

De ambitie van het Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014-2020 is een bronscheidingspercentage van 53%. Het aantal kilo restafval per inwoner per jaar is een (meer exacte) landelijke indicator. De landelijke doelstelling is volgens het programma VANG-HHA 100 kilo restafval per inwoner in 2020. Deze ambitie is overgenomen in de Duurzaamheidsagenda Uithoorn 2019-2022.

Indicator (W2)

Begroting 2020

Rekening 2020

De hoeveelheid huishoudelijk restafval per bewoner per jaar (kg).

100 kg/inw

252 kg/inw

Totdat nieuwe indicatoren vastgesteld zijn in de beheerplannen wordt gewerkt met de indicator vanuit het KOR. Deze staat voor beheer op dat 70% moet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen in de beeldkwaliteit. In het verleden werd ook gesproken over 80% voldoen, maar dat was het ambitieniveau van de inrichting van de openbare ruimte.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf