Indicatoren

Formatie in Fte per 1.000 inwoners

Bron: eigen gegevens peiljaar 2020

Rapportcijfer dienstverlening (dv)

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf