Visie

Een effectieve gemeente is noodzakelijk om de overkoepelende ambitie van deze programmabegroting waar te maken. Daarom willen we er met dit programma aan werken dat de gemeente effectief is en ook zo wordt gezien in de samenleving. Dit doen we in de volgende deelprogramma’s: Bestuur en Organisatie, Dienstverlening, Vastgoed, Financiën, Grondexploitaties, Algemene dekkingsmiddelen, Onvoorzien, Overhead en Vennootschapsbelasting. Dit zijn de taakvelden die op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de effectiviteit van de gemeente. Ze zijn noodzakelijk om de gewenste maatschappelijke effecten binnen de 3 andere programma’s te realiseren.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf