Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland

Vestigingsplaats:

Amstelveen

Soort verbonden partij:

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang:

Vertegenwoordiger(s) bestuur D.J. Zijlstra

Mate van sturing:

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

  • Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;

  • Het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;

  • Het bevorderen van de openbare geestelijke Gezondheidszorg (GGZ);

Relatie met het programma:

Samenleving, Maatschappelijke ontwikkeling

Ontwikkelingen:

In het afgelopen jaar heeft de GGD alle taken op grond van de Wet Publieke gezondheid weer uitgevoerd voor de gemeente Uithoorn. Wel zijn er werkzaamheden uitgesteld omdat personeel is ingezet om Corona te bestrijden. De uitgestelde werkzaamheden worden in 2021 ingehaald . Dat deze werkzaamheden niet zijn uitgevoerd in 2020 heeft geen invloed op de jaarlijkse bijdrage aan de GGD. Wanneer de werkzaamheden in 2021 worden ingehaald zal hiervoor geen hogere bijdrage worden gerekend. Deze afspraken zijn gemaakt op landelijk niveau door het ministerie en gelden voor alle Ggd'en.

Risico's:

nvt

Financiële gegevens:

Bron

Concept versie 1.0 per 24-2

Bijdrage 2020

€ 1.120

Datum

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-jan

€ 1.081

€ 86

31-dec

€ 1.070

€ 3.530

€ 120

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf