Kwijtscheldingsbeleid

Voor de inwoners van Uithoorn en De Kwakel met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid om kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolheffing te verkrijgen. Om in aanmerking te komen dient het inkomen maximaal 100% van het minimum inkomen volgens de bijstandsnorm te bedragen.

In 2020 is door de gemeente aan 568 personen kwijtschelding verleend. In totaal werd hierbij een bedrag van € 125.841 kwijtgescholden, bestaande uit € 125.356 afvalstoffenheffing en € 485 rioolheffing. De kwijtschelding van rioolheffing heeft nog betrekking op eerdere jaren omdat met ingang van 2016 de rioolheffing is gewijzigd van een gebruikers- naar een eigenaarsheffing.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf