Overzicht baten en lasten

Sport, cultuur en onderwijs

rekening 2019

begroot 2020

begroot na wijzigingen 2020

rekening 2020

verschil

Lasten

3.019

3.061

3.158

3.185

-27

Baten

537

571

599

613

-14

Saldo baten en lasten

-2.482

-2.490

-2.559

-2.572

13

Toevoegingen aan reserves

66

159

159

159

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

Saldo reserves

-66

-159

-159

-159

-

Saldo

-2.547

-2.649

-2.718

-2.731

13

Bedragen X € 1.000

Lasten

Het verschil is kleiner dan € 0,1 mln. en wordt derhalve niet toegelicht.

Baten

Het verschil is kleiner dan € 0,1 mln. en wordt derhalve niet toegelicht.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf