Overzicht baten en lasten

Dienstverlening

rekening 2019

begroot 2020

begroot na wijzigingen 2020

rekening 2020

verschil

Lasten

1.118

1.149

1.167

1.111

57

Baten

479

523

405

377

29

Saldo baten en lasten

-639

-626

-762

-734

-28

Toevoegingen aan reserves

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

-

-

-

-

-

Saldo reserves

-

-

-

-

-

Saldo

-639

-626

-762

-734

-28

Bedragen X € 1.000

Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf