Omgevingsraad Schiphol (ORS)

Omgevingsraad Schiphol (ORS)

Vestigingsplaats:

Hoofddorp

Soort verbonden partij:

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang:

Aandeel van de gemeente in de verbonden partij

€ 2.000

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

De ORS is het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. De Omgevingsraad is de opvolger van de Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). De ORS bestaat uit een College van Advies (CvA) en een Regioforum. Gemeente Uithoorn streeft via de ORS naar een balans tussen de activiteiten van luchthaven Schiphol en de leefomgeving in Uithoorn en De Kwakel.

Relatie met het programma:

Wonen

Ontwikkelingen:

De gemeente Uithoorn neemt deel aan de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Er heeft in 2020 een evaluatie plaatsgevonden onder leiding van de heer Van Geel. Voor 2021 is de ORS in afwachting van een besluit van de minister over het advies van Van Geel. Er zijn geen nieuwe Regioforum vergaderingen gepland maar de werkgroepen gaan vooralsnog door. We zijn nu in afwachting van de vervolgstappen.

Risico's:

-

Financiële gegevens:

Bron

Concept jaarstukken 2020 versie 25-03-2021

Bijdrage 2020

€ 2

Datum

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-jan

€ 442

€ 90

31-dec

€ 438

€ 73

€ -4

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf