Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg

Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg

Vestigingsplaats:

Hoofddorp

Soort verbonden partij:

Publiekrechtelijk

Bestuurlijk belang:

Vertegenwoordiger(s) bestuur P.J. Heiliegers

Mate van sturing:

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

Het Amstelland- en Meerlandenoverleg is het platform van regionale samenwerking voor de zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De zeven gemeenten in de regio, Amstelveen, Aalsmeer, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn benutten dit platform om de gezamenlijke belangen te behartigen in de (vervoer)regio.

Relatie met het programma:

Organiseren, Bestuur en Organisatie

Ontwikkelingen:

Het jaar 2020 heeft voor het Amstellanden-Meerlanden overleg vooral in het teken gestaan van de voorbereiding op MRA - activiteiten zoals de MRA 2.0 agenda en de voortgang in de samenwerking op de evaluatie van de MRA-samenwerking. Daarnaast is aandacht uitgegaan naar de coördinatie van de uitvoering van de economie agenda en het actieprogramma Wonen. Een aantal van deze activiteiten is als gevolg van corona in de tijd opgeschoven. In AM-verband is een redeneerlijn opgesteld voor de verstedelijkingsstrategie.

Risico's:

Het verlies van draagvlak in de samenwerking met andere gemeenten indien niet actief en constructief wordt deelgenomen.

Financiële gegevens:

Bron

Jaarrekening 2020

Bijdrage 2020

€ 21

Datum

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-jan

€ 134

€ 0

31-dec

€ 46

€ 0

€ -38

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf