Overzicht investeringen

Programma

Investering

Begroot na wijziging

Realisatie

restant

Samenleving

Zijdelwaard, breedtesport

500

173

327

Samenleving

Thamerdal, breedtesport

1.285

962

323

Samenleving

Thamen sportvelden

60

46

14

Samenleving

KDO kunstgrasveld

273

269

4

Samenleving

Qui Vive hockey

12

-

12

Samenleving

Investeringsbijdrage bibliotheek

118

174

-57

Samenleving

Ontmoetingsplek Buitenruimte

25

-

25

Wonen

Investeringen riolering

1.232

815

416

Wonen

Kruisingen de Kwakel/Vuurlijn Oost uitgaven

460

613

-153

Wonen

Kruisingen de Kwakel/Vuurlijn Oost inkomsten

-

-311

311

Wonen

Herinrichting DC De Kwakel

30

16

14

Wonen

Investering verkeersregelinstallatie automaat

97

15

83

Wonen

Investering civiele kunstwerken

114

96

18

Wonen

Investeringen Spelen

21

-

21

Wonen

Vervangen TF signaal openbare verlichting

64

55

9

Wonen

Containers

42

32

10

Wonen

Ontwikkeling Dorpcentrum infrastructuur

-

400

-400

Wonen

Noordmanlaan

30

-

30

Organiseren

Nieuwbouw kinderboerderij De Olievaar uitgaven

260

247

13

Organiseren

Nieuwbouw kinderboerderij De Olievaar inkomsten

-260

-247

-13

Organiseren

Laan van Meerwijk nieuw dak

50

-

50

Organiseren

Laan van Meerwijk installaties

599

460

138

Organiseren

Laan van Meerwijk gebouw verbouwing

-

-16

16

Organiseren

Thematisch plan bedrijfshulpmiddelen

144

-

144

Organiseren

VROM Startersleningen

-

23

-23

Organiseren

Duurzaamheidslening

100

99

1

Organiseren

Legmeerplein

-

22

-22

Organiseren

Voorbereidingskosten GREX Dorpscentrum

-

150

-150

Organiseren

Nieuwbouw Politie

-

21

-21

Organiseren

Aandelen Eneco Groep N.V. inkomsten

-252

-252

-0

Organiseren

Belegging bij de Bng-zero lening

-

81

-81

Saldo

5.003

3.944

1.059

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf