Stichting Initiatievenfonds Uithoorn

Stichting Initiatievenfonds Uithoorn

Vestigingsplaats:

Uithoorn

Soort verbonden partij:

Privaatrechtelijk

Bestuurlijk belang:

Aandeel van de gemeente:

In de Raad van Toezicht van de Stichting Initiatievenfonds Uithoorn zijn twee wethouders vertegenwoordigd. Het is de bedoeling dat deze plaatsen worden ingenomen door bij de Uithoornse samenleving betrokken partijen.

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

De Stichting heeft ten doel het verhogen van de kwaliteit van de Uithoornse samenleving en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Relatie met het programma:

Samenleving, Maatschappelijke ondersteuning

Ontwikkelingen:

In de Raad van Toezicht van de stichting waren twee college leden vertegenwoordigd. Dat is er nu nog één. Het streven is de Raad van Toezicht volledig te laten bestaan uit betrokken inwoners van Uithoorn en De Kwakel.

Risico's:

Financiële gegevens:

Bron

Jaarstukken 2020

Bijdrage 2020

Datum

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-jan

€ 57

€ 14

31-dec

€ 112

€ 1

€ 55

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf