Eneco Groep N.V.

Eneco Groep NV

Vestigingsplaats:

Rotterdam

Soort verbonden partij:

Privaatrechtelijk

Aandeel van de gemeente in de verbonden partij

Uithoorn had 0,67% van de aandelen in bezit. In 2020 zijn deze aandelen verkocht.

Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt:

Rechtsopvolger van Nutsbedrijf Amstelland N.V. Historisch aandeelhouderschap met beperkt openbaar belang.

Relatie met het programma:

Organiseren, Financiën

Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij:

In maart 2020 zijn de aandelen Eneco verkocht en overgedragen aan het consortium van Mitsubishi en Chubu.

Financiële gegevens:

Bron

Jaarstukken 2020

Bijdrage 2020

€ 0

Datum

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-jan

€ 2.937.000

€ 3.106.000

31-dec

€ 2.948.000

€ 3.333.000

€ 118.000

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf