Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)

Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)

Vestigingsplaats:

’s-Gravenhage

Soort verbonden partij:

Privaatrechtelijk

Aandeel van de gemeente in de verbonden partij

Uithoorn bezit 0,097% van de aandelen
(54.522 stuks met een nominale waarde van €2,50 per aandeel en een boekwaarde van € 123.705)

Het openbaar belang wat behartigd wordt:

Historisch aandeelhouderschap. Bij oprichting van de bank is overheden verzocht deel te nemen in het kapitaal.

Relatie met het programma:

Organiseren, Financiën

Ontwikkelingen:

Geen bijzonderheden.

Risico's:

Het dividend over 2019 is vastgesteld op € 71 miljoen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft europese banken opgeroepen om de dividendbetaling op te schorten. In december heeft de (ECB) de banken aanbevolen om tot 30 september 2021 af te zien van dividenden of deze te beperken. Dividenden mogen onder strikte voorwaarden deels worden uitgekeerd. Daarop heeft de BNG Bank in maart 2021 een deel van het goedgekeurde dividend 2019 ter grootte van circa EUR 25 miljoen uitgekeerd. Het resterende bedrag van circa EUR 46 miljoen blijft gereserveerd voor uitkering op een later moment.

Financiële gegevens:

Bron

Jaarverslag 2020

Bijdrage 2020

€ 0

Datum

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

1-jan

€ 4.887.000

€ 144.802.000

31-dec

€ 5.097.000

€ 155.262.000

€ 221.000

Stel uw document zelf samen

SELECTIE

0 - geselecteerd

Direct downloaden


Volledige pdf